สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 12,000 แห่ง รวมเนื้อที่กว่า 6.8 ล้านไร่ มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน กว่า...

[ 13-06-2567 ] Hits:48

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ( Big Cleaning Day )และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง มอบหมายให้ นายศักดิ์สุริยา บุญภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภา อบต. ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ( Big Cleaning Day ) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงบ่าย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ...

[ 07-06-2567 ] Hits:56

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ( ฺBig Cleaning Day )

นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ( ฺBig Cleaning Day ) ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ วัดศรีสว่าง บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-06-2567 ] Hits:61

กิจกรรมการจัดซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ร่วมจัดกิจกรรม“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ปักธงประกาศความสำเร็จฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมการจัดซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะหมู่บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวาง

[ 22-03-2567 ] Hits:204

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ