สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ขอประชาสัมพันธ์ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่านมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ท่านรีบแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อน 1 มกราคม ของทุกปี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา...

[ 09-11-2566 ] Hits:68

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

[ 01-11-2566 ] Hits:128

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนสวาง ขอประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[ 11-09-2566 ] Hits:797

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยชนะ ตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณสมุนไพรท้องถิ่น สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษณ์พืชสมุนไพร

[ 24-08-2566 ] Hits:191

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ