Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมการจัดซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ร่วมจัดกิจกรรม“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ปักธงประกาศความสำเร็จฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมการจัดซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะหมู่บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวาง

[ 22-03-2567 ] Hits:91

กิจกรรมวันดินโลก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง นายศักดิ์สุริยา บุญภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day) โดยการห่มฟางให้กับต้นไม้ (ต้นยางนา มะค่าโมง ประดู่ พะยุง) ณ ป่าสาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

[ 28-02-2567 ] Hits:60

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ขอประชาสัมพันธ์ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่านมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ท่านรีบแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อน 1 มกราคม ของทุกปี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา...

[ 09-11-2566 ] Hits:405

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

[ 01-11-2566 ] Hits:554

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ