หัวหน้าส่วนราชการ

นายเกียรตินนทน์ คณิตฐานนท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 093-5614585

นายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-2749503

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางกาญจน์ณนัน จันมานิตย์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 064-3622597

นางถนอม ใจยาว

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-8754097

นายนพรัตน์ บรรลังก์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 084-8328774

นางนุชลักษณ์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 089-2801281

นายธมะนิต ชุมภาพันธ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-0717255

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ