โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566 13:56
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยชนะ ตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณสมุนไพรท้องถิ่น สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษณ์พืชสมุนไพร

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ