ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2566 11:16
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ขอประชาสัมพันธ์ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่านมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ท่านรีบแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อน 1 มกราคม ของทุกปี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 มาตรา 3 ***ขอแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร. 045429235 ต่อ 2 (ในเวลาราชการ)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ