Hot News :

ประกาศเรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร

วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2567 13:14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต. โทร.045-210950

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ